Přeskočit na obsah

Diverzita, Rovnost, Inkluze

Zahrnout diverzitu, rovnost, inkluzi do všeho, co děláme, je naším dlouhodobým závazkem.

Začlenění je klíčové

S více než 34 000 kolegy ze 140 národností je naším cílem zajistit, aby každý cítil, že do společnosti Hilti patří.

Připojíte se k inkluzivní kultuře, kde každý může přispět tím nejlepším, co umí, což se odráží v našich základních hodnotách, kterými jsou odvaha, týmová práce, čestnost a oddanost.

Kultura a hodnoty
Hilti Christoph Loos Portrat1 2016 Fl 0534

"Ve společnosti Hilti věříme, že každý by měl mít stejnou příležitost uspět. Naším cílem je vytvořit pracoviště, kde se přijímá rozmanitost, usiluje se o spravedlnost a inkluze je nejvyšší prioritou.”

Jahangir Doongaji
Chief Executive Officer, Hilti Group

Inclusive Group Hilti Schaan

Inkluzivní vedení

Můžete se připojit k některé z našich skupin vedených zaměstnanci, které diskutují na témata rozmanitosti a začlenění. Tyto skupiny hrají zásadní roli při obohacování našich kampaní a rozšiřování rozhovorů o tématech, která mají pro naše pracovní prostředí velký význam. Genderové sítě, duševní zdraví, LGBTQ+, rasa a etnický původ, životní prostředí a udržitelnost jsou příklady našich skupin vedených zaměstnanci v různých regionech společnosti Hilti. 

Kdo jsme