Prejsť na obsah

Rozmanitosť, rovnosť, inklúzia

Rozmanitosť, rovnosť a inklúzia sú súčasťou všetkého, čo robíme, a sú pre nás trvalým záväzkom.

Kľúčom je inklúzia

S viac ako 34 000 členmi tímu a viac ako 140 národnosťami je našim cieľom, aby sa každý cítil tak, že do Hilti patrí.

Pripojte sa k inkluzívnej kultúre, v ktorej každý môže prispieť tým najlepším, čo vyžaruje z našich základných hodnôt, ktorými sú odvaha, tímová práca, integrita a odhodlanie.

Kultúra a hodnoty
Hilti Christoph Loos Portrat1 2016 Fl 0534

"V Hilti veríme, že každý by mal mať rovnakú príležitosť. Naším cieľom je vytvoriť pracovisko, kde je rozmanitosť prijímaná, kde sa usilujeme o rovnosť a kde je začlenenie najvyššou prioritou.”

Jahangir Doongaji
Chief Executive Officer, Hilti Group

Hilti Tonic Dubai Jennafoxton 02 02 22 140

Inkluzívne vedenie

Môžete sa pripojiť k jednej z našich skupín vedených zamestnancami, ktoré vedú diskusie zamerané na témy rozmanitosti a inklúzie. Tieto skupiny zohrávajú kľúčovú úlohu pri obohacovaní našich kampaní a rozširovaní rozhovorov o témach, ktoré majú veľký význam pre naše pracovné prostredie. Rodové siete, duševné zdravie, LGBTQ+, rasa, etnický pôvod, životné prostredie a udržateľnosť sú príkladmi našich zamestnaneckých skupín v rôznych regiónoch spoločnosti Hilti.

Kto sme