Prejsť na obsah

Náš prístup k ľuďom

K našim ľuďom pristupujeme zodpovedne, transparentne a zameriavame sa na rozvoj ich silných stránok.

Život v Hilti

V Hilti nám záleží na každom okamihu – na osobnom šťastí a kariére, na našich zákazníkoch, kolegoch a spoločnosti.

Náš prístup k ľuďom umožňuje našim zamestnancom prevziať zodpovednosť za ich rozvoj a poskytuje úplný prehľad o základných prvkoch zamestnaneckej skúsenosti v Hilti – ich prínos, nastavené ciele, odmeňovanie a uznanie za prácu, ktorú robia. Spätná väzba a uznanie sú každodennou súčasťou našej práce. Vďaka častým rozhovorom so svojimi tímovými lídrami, mentormi a tiež dostupným rozvojovým nástrojom majú naši zamestnanci všetko pre to, aby mohli uspieť.

Two Males Discussing a Topic on Whiteboard

Silné stránky

Náš prístup k ľuďom je zameraný na ich individuálne silné stránky a na to, v čom sú dobrí a čo ich najviac baví. Rozvoj ich talentu im pomáha dosahovať vysoké ciele.

V Hilti nás spája myslenie založené na konaní v prítomnom okamihu a maximalizáciu príležitostí, ktoré máme pred sebou.

Dozvedieť sa viac