Преминете към съдържанието

Разнообразие, равенство и приобщаване

Превръщането на разнообразието, равнопоставеността и приобщаването в част от всичко, което правим, е постоянен ангажимент за нас.

Приобщаването е ключово

С повече от 33 000 представители на екипа и над 135 националности, нашата цел е да накараме всеки да се почувства сякаш принадлежи в Hilti.

Ще се присъедините към приобщаваща култура, в която всеки може да даде най-доброто от себе си, което блести в нашите основни ценности като смелост, сътрудничество, почтеност, отдаденост.

Нашите ценности
Hilti Christoph Loos Portrat1 2016 Fl 0534

Всички сме различни

„Смесените екипи дават по-добри резултати. Разнообразието играе важна роля като неразделна част от нашата бизнес стратегия Champion 2023. Приобщаването ни прави по-иновативни, по-гъвкави и в крайна сметка по-силни. Ние се стремим да изградим по-балансирано лидерство, като същевременно заемаме 80% от ръководните позиции отвътре. Тази година достигнахме 25% за женско представителство в нашия глобален мениджърски екип и се стремим да увеличим това съотношение още."

Christoph Loos
главен изпълнителен директор

Hilti Tonic Dubai Jennafoxton 02 02 22 140

Приобщаващо управление на екипи

Можете да се присъедините към един от нашите семинари, водени от служители, в които се осъществяват  дискусии, съсредоточени около теми за разнообразие и приобщаване. Тези семинати играят решаваща роля в обогатяването на нашите кампании и разширяването на разговорите по теми, които имат голямо значение за нашата работна среда. Равенство между половете, психично здраве, LGBTQ+, раса и етническа принадлежност, околна среда и устойчивост са примери за нашите ръководени от служители семинати в различни региони на Hilti.

Кои сме ние