Преминете към съдържанието

Разнообразие, равенство и приобщаване

Превръщането на разнообразието, равнопоставеността и приобщаването в част от всичко, което правим, е постоянен ангажимент за нас.

Приобщаването е ключово

С повече от 33 000 представители на екипа и над 135 националности, нашата цел е да накараме всеки да се почувства сякаш принадлежи в Hilti.

Ще се присъедините към приобщаваща култура, в която всеки може да даде най-доброто от себе си, което блести в нашите основни ценности като смелост, сътрудничество, почтеност, отдаденост.

Нашите ценности
Hilti Christoph Loos Portrat1 2016 Fl 0534

"At Hilti, we believe that everyone should have an equal opportunity to succeed. Our goal is to create a workplace where diversity is embraced, equity is pursued, and inclusion is a top priority.”

Jahangir Doongaji
Chief Executive Officer, Hilti Group

Hilti Tonic Dubai Jennafoxton 02 02 22 140

Приобщаващо управление на екипи

Можете да се присъедините към един от нашите семинари, водени от служители, в които се осъществяват  дискусии, съсредоточени около теми за разнообразие и приобщаване. Тези семинати играят решаваща роля в обогатяването на нашите кампании и разширяването на разговорите по теми, които имат голямо значение за нашата работна среда. Равенство между половете, психично здраве, LGBTQ+, раса и етническа принадлежност, околна среда и устойчивост са примери за нашите ръководени от служители семинати в различни региони на Hilti.

Кои сме ние