Преминете към съдържанието

Как работим

Нашата култура е нещо специално, съчетаващо истинско чувство за грижа и силен фокус върху представянето.

Copy Of DSC 0872

Разгледайте своите силни страни

Открийте какво е необходимо, за да успеете в Hilti.

Ние имаме подход, базиран на силните страни, както за наемане, така и за развиване на таланти, което Ви позволява да се съсредоточите върху разрастването на уменията си и да проучите какво следва.

По време на кариерата си с Hilti ще тръгнете по пътя на личностно развитие, който е съобразен с вашите силни страни – в какво сте добри и това, което ви харесва да правите. Компанията Ви позволява да притежавате своето развитие и Ви предоставя платформата за успех.

Виж повече
Copy Of L146065

УЧЕТЕ, РАЗВИВАЙТЕ СЕ И РАСТЕТЕ

Вашето кариерно развитие е съсредоточено около Вас.

В каквато и област да работите, ние обещаваме да разширим Вашия опит с обучение, инструменти и семинари, фокусирани върху всичко - от разбиране на бизнеса до управление на проекти.

Виж повече
Male in Hilti Game Area Working on Computer

Qualities to Succeed

Discover what it takes to succeed at Hilti.

Throughout your career with Hilti, you will embark on a personal development path that is aligned with your strengths – what you are good at and what you enjoy doing.  It allows you to own your development, and provides you with the platform to succeed.

Our People Approach