Přeskočit na obsah

Kultura a hodnoty

Základem našeho úspěchu je kultura zaměřená na ohleduplnost ale také na výkon.

Oddanost naší kultuře

V Hilti mají lidé zásadní význam.

Náš spoluzakladatel Martin Hilti považoval za svůj první úkol a prioritu „vytvoření firemního prostředí, ve kterém má každý jednotlivec možnost rozvíjet svou vůli uspět a uplatňovat smysl pro zodpovědnost, přičemž pro něj práce bude zároveň i zábavou“.

To platí ve společnosti Hilti dodnes.

Péče a výkon

Základem našeho úspěchu je kultura zaměřená na ohleduplnost a výkon. Členům našeho týmu po celém světě umožňujeme myslet a jednat s podnikatelským duchem, uplatňovat selský rozum a mít radost z toho, co dělají. Naše hodnoty přispívají k podpoře skutečně inkluzivního pracoviště a řídí způsob, jakým podáváme výkony, spolupracujeme, respektujeme se navzájem, komunikujeme a uplatňujeme vůdčí schopnosti. Jsou patrné v naší každodenní práci.

 

Naše hodnoty

Benefity

Nabídka benefitů se může lišit v závislosti na lokalitě. Prohlédněte si benefity podle lokality

Odměňování

Zavázali jsme se poskytovat členům našeho týmu spravedlivé odměňování, které je konkurenceschopné na trhu a v souladu s naší kulturou zaměřenou na starostlivost a výkon.

Čas mimo práci a rodinné výhody

Členové našeho týmu mohou využívat různá volna, aby si mohli udělat čas na to, na čem jim nejvíce záleží. Naše benefity se snaží vyhovět jijich potřebám a potřebám jejich rodinných příslušníků.  

Flexibilní pracovní čas

Naše koncepce flexibilního pracovního času umožňuje našim kolegům sladit svůj pracovní a osobní život.  

Životní pohoda

Fyzická a mentální pohoda členů našeho týmu je pro nás prioritou. Nabízíme komplexní programy zaměřené na životní pohodu. 

Osobní a kariérní růst v Hilti

Nabízíme mnoho příležitostí k osobnímu i profesnímu růstu. Postaráme se o vás prostřednictvím našich interních rozvojových programů, vlastní vzdělávací akademie a mentorských programů.  

Společenská zodpovědnost

Budujeme lepší budoucnost pro naši komunitu. Každý člen našeho týmu má možnost pracovat pro neziskové organizace jako dobrovolník v rámci placeného volna.

Kdo jsme