Wróć do spisu treści

Kultura i wartości

Fundament naszego sukcesu stanowi kultura pełna troski oraz zorientowanie na osiąganie wysokich wyników.

Zaangażowani w naszą kulturę

W Hilti ludzie, którzy dla nas pracują, robią różnicę.

Nasz współzałożyciel, Martin Hilti, za swoje pierwsze zadanie i priorytet uznał „stworzenie w firmie atmosfery, w której każda osoba będzie mogła rozwijać chęć osiągnięcia sukcesu i poczucie zaangażowania, a jednocześnie czerpać przyjemność z pracy”.

Do dziś jest to niezmienna cecha firmy Hilti.

Care and Perform, czyli nasza kultura organizacyjna

Fundament naszego sukcesu stanowi kultura organizacyjna zorientowana na ludzi i osiąganie wysokich wyników. Stwarzamy możliwości działania w duchu przedsiębiorczości i niezależnego podejmowania odpowiedzialnych decyzji, by członkowie naszego zespołu czerpali jak najwięcej satysfakcji z tego, co robią. Nasze wartości pomagają nam tworzyć atmosferę, w której każdy może być sobą, wyznaczają nasz kierunek działania i wspierają ideę współpracy, wzajemnego szacunku, komunikacji i przywództwa. Nasze wartości przejawiają się w naszej pracy na co dzień.

Nasze wartości

Benefity

Benefity mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Zobacz benefity w konkretnych lokalizacjach.

Wynagrodzenie i premia

Zależy nam na tym żeby zapewniać członkom naszego zespołu konkurencyjne wynagrodzenie i pakiet benefitów pozapłacowych, które są jednocześnie spójne z naszą kulturą organizacyjną, opartą o wzajemną troskę i nastawienie na wyniki.

Czas wolny i rodzina

Członkowie naszego zespołu mogą skorzystać z elastycznych możliwości pracy i różnego rodzaju urlopów, w zależności od aktualnych potrzeb i momentu w życiu. Nasze benefity odpowiadają potrzebom Waszym i Waszych rodzin.

Elastyczny czas pracy

Nasze elastyczne podejście do czasu i miejsca pracy wspiera naszych pracowników w rozwoju i utrzymywaniu równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

Well Being

Fizyczne i emocjonalne dobre samopoczucie naszych pracowników jest dla nas priorytetem. Oferujemy kompleksowe programy z zakresu well being.

Rozwój

Zapewniamy mnóstwo możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Mamy dla Ciebie wewnętrzne programy rozwojowe, mentoringowe i własne centrum szkoleniowe.

Działania społeczne

Buduj lepszą przyszłość dla swojej lokalnej społeczności wykorzystując dwa dodatkowe, płatne dni urlopu, angażując się wolontariat dla wybranej przez Ciebie organizacji non-profit

Kim jesteśmy