Přeskočit na obsah

Zaměření na silné stránky

Zvyšujeme angažovanost tím, že rozpoznáme a podpoříme váš rozvoj na základě vašich silných stránek.

Copy Of DSC 1737

MAXIMALIZACE POTENCIÁLU

Zaměřujeme se na identifikaci vašich silných stránek a dovedností a na to, co by mohly přinést dané roli, týmu a organizaci. Během výběrového řízení zkoumáme vaše silné stránky a společně zjišťujeme, jak je lze využít v různých rolích, které by pro vás mohly být zajímavé.

PRŮBĚŽNÝ ROZVOJ

I když naše zaměření na silné stránky může začít už během náborového procesu, rozhodně tam nekončí. Náš důraz na silné stránky se táhne celou vaší cestou rozvoje ve společnosti Hilti. Významná část našich diskusí o rozvoji se zaměřuje na to, v čem jste dobří a co vás baví – to pomáhá členům našeho týmu definovat a dále pracovat na jejich silných stránkách. Tyto oblasti, které si sami určíte, vstupují do sestavení individuálního plánu rozvoje pro každého člena týmu, a poskytují tak základ pro průběžné rozhovory o rozvoji v průběhu celého roku. 

Copy Of L IMG 5763 HMF Landscape V1

OD SILNÝCH STRÁNEK K SÍLE

Naše zaměření na silné stránky má mnoho výhod pro naše kolegy i pro naši společnost.  Každý má potenciál být úspěšný a je zodpovědný za svůj rozvoj. Zaměření na silné stránky pomáhá dodat energii a motivovat jednotlivce i týmy.