Přeskočit na obsah

Udržitelnost

Tvoříme lepší budoucnost prostřednictvím trvalého závazku vůči životnímu prostředí, našim lidem a společnosti.

Naše myšlení

„Making construction better“ je cíl, který je pevně zakotven v našem poslání. V posledních dvou desetiletích formoval naši společnost a motivoval nás k neustálému posilování našeho úsilí o udržitelnost. 

Ve společnosti Hilti se udržitelností zabýváme systematicky, důsledně a komplexně. Naše úsilí je strukturováno do tří pilířů se stejnou vahou: životní prostředí, lidé a společnost. Jako člen týmu Hilti můžete přispět k našim definovaným globálním prioritám a ambicím v těchto pilířích.

Naše iniciativy

Od přechodu na 100% ekologickou elektřinu a přestavby našeho vozového parku na nízkoemisní vozidla až po dobrovolnictví v rámci našeho programu Engaged Beyond Business: udržitelnost je ve společnosti Hilti týmovým úsilím.

Vyžaduje to společný styl myšlení celé společnosti – zapojení každého z nás se počítá, aby naše cesta k udržitelnosti byla úspěšná. 

Podívejte se na naše video a poslechněte si více o programu firemního dobrovolnictví Hilti od členů našeho týmu.

Náš závazek

Udržitelnost jsme zakotvili do všech svých aktivit po celém světě a průběžně informujeme o svém strategickém pokroku.

Kromě naší ambice být CO2 neutrální jsme se zavázali k iniciativě the Science Based Targets která je v souladu s cíli Pařížské dohody. Tato významná investice nám umožní vypořádat se s emisemi mimo naše vlastní činnosti k dosáhnutí stavu nulových emisí do roku 2050.

Více informací o našem úsilí v oblasti udržitelnosti a o tom, jak se k nám můžete připojit při společném tvoření lepší budoucnosti získáte, když si přečtete naši nejnovější správu o udržitelnosti

 

Ecovadis (2)

Ecovadis Recognition

V roce 2023 jsme s hrdostí udrželi náš zlatý rating udržitelnosti od společnosti EcoVadis a jsme také zařazeni mezi nejlepších pět procent ze všech víc jak 100 000 hodnocených společností po celém světě. Díky úsilí našich týmů a s podporou našich zákazníků jsme odhodlaní stát se lídrem v udržitelnosti ve stavebnictví.

Kdo jsme