Преминете към съдържанието

Споразумение за достъп

Това Споразумение за достъп определя правилата за използване на уебсайта на
Хилти - България ЕООД (HILTI).

Моля, прочетете внимателно Споразумението за достъп преди да влезете в уебсайта на HILTI. Настоящото споразумение определя Вашия достъп до сайта и използването му. С влизането си в сайта, Вие приемате Споразумението за достъп и се съгласявате да го спазвате.

Правилата на настоящото Споразумение за достъп се прилагат и по отношение на софтуера и другите продукти и материали, които могат да бъдат свалени от или са достъпни чрез уебсайта на HILTI.

Отказ от претенции

Като използвате уебсайта на HILTI, Вие декларирате, че разбирате и сте съгласни със следното:

  • Всички данни и изчисления (включително чертежите), които ще срещнете в този сайт, включително в софтуер или в други материали, които могат да бъдат свалени от сайта, са основани на принципи, формули и фактори за сигурност, определени в техническата документация на HILTI. Всички публикувани данни се основават на съответните средни стойности, получени през различните фази на тестване на продуктите. Поради различията в материалите, използвани на различни обекти, за всеки конкретен случай трябва да се проверят точните характеристики на съответния обект. 
  • Всяка модификация от потребителя на данни, изчисления и чертежи, ако изобщо е възможна, ще доведе до приложение, което не отговаря на гаранциите за сигурност на HILTI и/или на законовите изисквания. В такива случаи, HILTI не носи каквато и да е отговорност относно приложения, основани на извършена от потребителя модификация.
  • Уебсайтът, софтуерът и другите материали, които могат да бъдат свалени от уебсайта, са проектирани по такъв начин, че да дават определен резултат на база на въведени данни. Клиентът или проектантът на даден обект са длъжни да проверят получените от уебсайта (съответно от софтуер или друг материал, свален от уебсайта) резултати преди да ги използват, за да са сигурни, че те ще са подходящи за спецификата на конкретното приложение.
  • Информацията и софтуерът, публикувани в този сайт, са само помощни, като получените изчисления не следва да се разглеждат като универсално относими към всякакви приложения. Всеки потребител е длъжен самостоятелно да извърши изчисление, отговарящо на специфичното приложение на съответния продукт.
  • HILTI не носи отговорност за каквото и да е пряко, косвено или последващо увреждане, загуби и/или разходи, свързани с причинени или произтекли от използването на информация или на софтуер, предоставени на потребителя чрез този сайт, а също и в случай на невъзможност те да бъдат използвани.

ВСИЧКИ ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, ПРОДУКТИ И СОФТУЕР, ПУБЛИКУВАНИ НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ НЕГО, НЯМАТ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ. HILTI НЕ ПРЕДОСТАВЯ КАКВАТО И ДА Е ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАМЕОСТТА ИЛИ ПРИЛОЖИМОСТТА НА ПУБЛИКУВАНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, ПРОДУКТИ ИЛИ СОФТУЕР ЗА КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ. HILTI НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ФУНКЦИИТЕ НА САЙТА ЩЕ РАБОТЯТ БЕЗОТКАЗНО И НЯМА ДА ДАВАТ ГРЕШКИ И ЧЕ ВСИЧКИ ИЛИ ЧАСТ ОТ ДЕФЕКТИТЕ ПО САЙТА ЩЕ СЕ ОТСТРАНЯВАТ ИЛИ ЧЕ САЙТЪТ ИЛИ СЪРВЪРЪТ НЕ СА ЗАРАЗЕНИ С ВИРУСИ. HILTI НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА, ПРЕЦИЗНОСТТА ИЛИ НАДЕЖДНОСТТА НА МАТЕРИАЛИТЕ, ПРОДУКТИТЕ.

Достъп и информация

Вашият достъп е ограничен до разглеждането на информация за HILTI само за търговски цели, разрешени от закона. Всякакъв достъп или опит за достъп до други компютърни системи на HILTI или до информация, съдържаща се в тях, за каквито и да било цели, е забранен. Вие декларирате, че няма да използвате информацията от този сайт за други, освен за законосъобразни търговски цели.

Интелектуална собственост

Този сайт съдържа търговската марка и марката за услуги HILTI. Всички права на интелектуална собственост върху този сайт, включително авторски права, търговски марки, търговска тайна и права върху патенти, са запазени. Достъпът до този сайт не Ви дава право да отпечатвате, копирате, съхранявате, разпространявате, променяте, ъплоудвате, излагате публично или по друг начин да възпроизвеждате каквато и да е информация или материал (текстов, графичен, софтуерен или друг), върху които HILTI притежава право на интелектуална собственост.

Всички материали в този сайт са собственост на HILTI.

Идентифициране на потребителя 

Потребителите на уебсайта на HILTI се идентифицират чрез потребителско име и парола за достъп. Преотстъпването или предоставянето на информация за потребителските Ви данни или парола е абсолютно забранено. Всяко нарушение на тази забрана ще доведе до незабавно прекратяване на достъпа Ви до уебсайта на HILTI и подвеждането Ви под отговорност за евентуални вреди от подобно нарушение. Съхраняването на активиращата парола и предпазването й от неупълномощено използване е Ваша лична отговорност. Вие сте отговорен за всички промени във Вашето потребителско име и/или парола. 

Отговорност на клиента

ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА HILTI ПРОДУКТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ РЕЗУЛТАТИ. ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ВСЯКАКВИ ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ ИЛИ ДАДЕНИ СЪВЕТИ В РЕЗУЛАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА HILTI ПРОДУКТИ ИЛИ НА НЯКАКВА ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ САЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТАКИВА НА ТРЕТИ СТРАНИ, КАКТО И ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, ТОЧНОСТТА И ИЗВОДИТЕ ОТ ТАКИВА РЕЗУЛТАТИ. HILTI НЕ СЕ ЗАНИМАВА С ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ УСЛУГИ. АКО ВИ ТРЯБВА ИНЖЕНЕРИНГОВА ПОМОЩ ИЛИ ДРУГ ВИД ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ, ТРЯБВА ДА ПОТЪРСИТЕ УСЛУГИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТ.