Ugrás A Tartalomra

Adathozzáférési megállapodás

Kérjük olvasd el ezt az adathozzáférési megállapodást mielőtt megnyitod a Hilti weboldalát. Ezen megállapodás szabályozza a weboldalhoz való hozzáférésedet és annak használatát. A weboldalra való belépéseddel jelzed, hogy elfogadtad ezt a megállapodást, és magadra nézve kötelező érvényűnek tekinted azt.

Jogi nyilatkozat

A Hilti weboldal használatával jelzed, hogy egyetértesz a következő nyilatkozattal.

Minden adat és számítás (ideértve az ábrákat is), amelyet ezen a weboldalon megjelenítünk, a Hilti műszaki utasításaiban, üzemeltetési útmutatóiban, beállítási útmutatóiban és telepítési útmutatóiban szereplő elvek, képletek és biztonsági tényezőkön alapulnak. Minden itt szereplő érték a termék tesztelési folyamata során tapasztalt vonatkozó átlagos értéken alapul. Az anyagkülönbözőségek miatt helyszíni tesztelés szükséges az egyes használati helyeken mért teljesítmény megállapításához.

Ezen adatok és számítások (ideértve az ábrákat is) minden, felhasználó általi módosítása, amennyiben lehetséges, ahhoz vezethet, hogy az alkalmazás nem felel meg a Hilti vagy a törvények által megkövetelt biztonsági rendelkezéseknek. Ennélfogva a felhasználó beleegyezik, hogy a Hiltit kártalanítja és kármentességéről gondoskodik minden olyan követelés tekintetében, amelyek az ilyen módosításokon alapuló alkalmazásokkal kapcsolatosak.

A weboldal úgy került kialakításra, hogy egy bizonyos típusú eredményt szolgáltat a megadott adatok alapján. Az ügyfél és/vagy a projektért felelős mérnök felelőssége, hogy ellenőrizze ezeket az eredményeket használat előtt, és hogy meggyőződjön arról, hogy a kapott eredmények megfelelnek az ügyfél konkrét alkalmazásának.

Minden, ezen a weboldalon elhelyezett információ és felhasználói program csupán segédlet, mindennemű garancia nélkül azok hibátlanságára, vagy az egyes alkalmazások számításainak pontosságára vonatkozóan.

A Hilti semmilyen felelősséget nem vállal közvetlen, közvetett, mellékes vagy következményes károkért és/vagy kiadásokért, amelyek az ezen weboldalon bármilyen célból elhelyezett információk és felhasználói programok használatából vagy fel nem használhatóságával kapcsolatosak vagy abból eredően fakadnak. 

A WEBOLDALON MEGJELENÍTETT ANYAGOK, TARTALMAK CSUPÁN TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA NÉLKÜL. A HILTI SEMMILYEN GARANCIÁT NEM VÁLLAL, IDEÉRTVE A HALLGATÓLAGOS FORGALOMKÉPESSÉGI GARANCIÁT VALAMINT AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT. A HILTI NEM GARANTÁLJA, HOGY AZ EZEN A WEBOLDALON TALÁLHATÓ FUNKCIÓK ZAVARTALANUL ELÉRHETŐK, MENTESEK A HIBÁTÓL, A HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK VAGY HOGY EZ A WEBOLDAL VAGY A SZERVER MENTES A VÍRUSOKTÓL VAGY EGYÉB KÁROS KOMPONENSEKTŐL. A HILTI NEM GARANTÁLJA VAGY BIZTOSÍT SZAVATOSSÁGOT-JÓTÁLLÁST AZ EZEN WEBOLDALON TALÁLHATÓ ANYAGOK, TARTALMAK FELHASZNÁLÁSÁT ILLETŐEN, AZOK HELYESSÉGÉNEK, PONTOSSÁGÁNAK, MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK VAGY EGYÉB VONATKOZÁSÁNAK TEKINTETÉBEN.

Hozzáférés és információ

A Hilti információk megtekintésére szolgáló hozzáférésed kizárólag a jogos üzleti célokra korlátozódik. Tilos a bármilyen célból történő hozzáférés vagy hozzáférési próbálkozás minden egyéb Hilti számítógépes rendszerhez vagy egyéb Hilti rendszereken tárolt információkhoz. Beleegyezésedet adod ahhoz, hogy az ezen Weboldalon található információkat kizárólag jogos üzleti célokra használod.

Védjegyek és szerzői jog

Ezen a weboldalon a Hilti védjegyei és szolgáltatási védjegyei szerepelnek. A weboldalon található minden szellemi tulajdonnal (beleértve a szerzői jogokkal, védjegyekkel, üzleti titkokkal és szabadalmakkal) kapcsolatos jogokat fenntartjuk. Ezen weboldalhoz történő hozzáférés nem foglal magába a Hilti szellemi tulajdonának lemásolására vagy használatára vonatkozó jogokat.

Ezen weboldalon található minden anyag, tartalom a Hilti tulajdonosi jogainak hatálya alá tartozik. Nem adunk engedélyt az anyagok, tartalmak nyomtatására, másolására, reprodukálására, terjesztésére, továbbítására, feltöltésére, letöltésére, tárolására, módosítására, megváltoztatására vagy megjelenítésére, ez alól kivételt képez a „Letöltések” szekcióban található dokumentumok letöltése és használata, a vonatkozó Hilti termékek meghatározásának és megvásárlásának kizárólagos céljára. 

Kommunikáció

A Hilti felé ezen a website-on átadott minden információ örökre a Hilti tulajdonát képezi. A Hilti nem köteles ezt az információt bizalmasan kezelni, és kizárólagos tulajdonjoga van ezen információ felett, a kommunikáció kezdeményezője részére pedig semmilyen kompenzációt nem köteles nyújtani, kivéve ha ezekről előzetes, kifejezett megállapodás született.

Felhasználó azonosítók és jelszóvédelem

A Hilti felhasználói azonosítókat és a jelszavakat személyes adatként és bizalmasan kell kezelni. A hozzárendelt felhasználói azonosítók és jelszavak megosztása és továbbítása szigorúan tilos. Ezen tilalom bármilyen jellegű megszegése a Hilti weboldalhoz adott hozzáférés azonnali megszüntetését eredményezi, valamint a tilalom megszegéséből fakadó valamennyi kár a Hilti részére történő megtérítési kötelezettségét vonja maga után A Te kizárólagos felelősséged hogy az aktiváló jelszót illetéktelen használattól megvédd. A felhasználói azonosító és jelszó bármilyen nemű változtatásáért Te vagy a felelős.

Ügyfél felelősség

TE VÁLLALSZ MINDEN FELELŐSSÉGET ÉS KÖTELEZETTSÉGET A HILTI KIVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN A KÍVÁNT EREDMÉNYEK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN. TE VÁLLALSZ MINDEN FELELŐSSÉGET ÉS KÖTELEZETTSÉGET A HILTI VAGY AZ EZEN A WEBOLDALON KERESZTÜL LEKÉRDEZETT BÁRMELY TARTALOM HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYEKÉNT HOZOTT VAGY ADOTT DÖNTÉSEKKEL VAGY TANÁCSOKKAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE BÁRMELY HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN AZ ILYEN EREDMÉNYEK TARTALMÁRA, PONTOSSÁGÁRA ÉS FELÜLVIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ FELELŐSSÉGET ÉS KÖTELEZETTSÉGEKET IS.

A HILTI NEM FOGLALKOZIK MÉRNÖKI VAGY EGYÉB SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁVAL. HA MÉRNÖKI VAGY EGYÉB SZAKÉRTŐI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGED, HOZZÁÉRTŐ SZAKEMBER SZOLGÁLTATÁSAIT KELL IGÉNYBE VENNED.