Преминете към съдържанието

Правен отдел и съблюдаване на правилата

Нашите правни екипи и екипи за съблюдаване на правилата ни помагат да управляваме риска и да подобряваме информираното вземане на решения в световен мащаб.

L146068

ГЛОБАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ

Работете с екипи по целия свят, отвъд граници и юрисдикции, по проекти и договори, които са от основно значение за нашия растеж.

Естеството на работата в Hilti е широкообхватно. Размерът и обхватът на нашия бизнес са такива, че има широк спектър от роли и възможности и Вие имате шанса да научите и развиете своя технически и индустриален опит.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА, ОТКРИВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ

Нашите правни екипи и екипи за съблюдаване на правилата играят активна и изключително важна роля в нашето представяне и растеж като глобален бизнес. От преглед и изготвяне на споразумения и договори до управление на международни сливания и придобивания, това е екип, който предоставя експертни съвети и подкрепа на всички наши екипи по целия свят. Ние сме много ориентирана към клиентите функция – и често говорим с клиенти и колеги за договори или продукти за проекти. За нас е наложително да разберем нуждите на бизнеса и да намерим решения, които защитават Hilti, управляват риска и отварят възможности за бизнеса.

Copy Of DSC 1071

Има място за Вас

Научете повече за текущите ни възможности за кариера.

Отворени позиции