Prejsť na obsah

Rozmanitosť, rovnosť a inklúzia

Rozmanitosť, rovnosť a inklúzia sú súčasťou všetkého, čo robíme, a sú pre nás trvalým záväzkom.

Kľúčom je inklúzia

S viac ako 30 000 členmi tímu a viac ako 135 národnosťami je našim cieľom, aby sa každý cítil tak, že do Hilti patrí.

Pripojte sa k inkluzívnej kultúre, v ktorej každý môže prispieť tým najlepším, čo vyžaruje z našich základných hodnôt, ktorými sú odvaha, tímová práca, integrita a odhodlanie.

Kultúra a hodnoty
Christoph Loos CEO Hilti Group

Všetci sme rôznorodí

"Zmiešané tímy dosahujú lepšie výsledky. Rozmanitosť hrá významnú úlohu ako neoddeliteľná súčasť našej obchodnej stratégie Champion 2023. Inklúzia nám pomáha byť inovatívnejšími, flexibilnejšími a v konečnom dôsledku silnejšími. Naším cieľom je vybudovať vyváženejšie vedenie, pričom 80 % vedúcich pozícií obsadzujeme zvnútra. Tento rok sme dosiahli hranicu 25 % zastúpenia žien v našom globálnom manažérskom tíme a usilujeme sa tento pomer ďalej zvyšovať."

Christoph Loos
CEO Hilti Group

Hilti Tonic Dubai Jennafoxton 02 02 22 140

Inkluzívne vedenie

Môžete sa pripojiť k jednej z našich skupín vedených zamestnancami, ktoré vedú diskusie zamerané na témy rozmanitosti a inklúzie. Tieto skupiny zohrávajú kľúčovú úlohu pri obohacovaní našich kampaní a rozširovaní rozhovorov o témach, ktoré majú veľký význam pre naše pracovné prostredie. Rodové siete, duševné zdravie, LGBTQ+, rasa, etnický pôvod, životné prostredie a udržateľnosť sú príkladmi našich zamestnaneckých skupín v rôznych regiónoch spoločnosti Hilti.

Kto sme