Přeskočit na obsah

Diverzita, rovnost a začlenění

Zahrnout diverzitu, rovnost a začlenění do všeho, co děláme, je pro nás dlouhodobým závazkem.

Začlenění je klíčové

S více než 33 000 kolegy ze 135 národností je naším cílem zajistit, aby každý cítil, že do společnosti Hilti patří.

Připojíte se k inkluzivní kultuře, kde každý může přispět tím nejlepším, co umí, což se odráží v našich základních hodnotách, kterými jsou odvaha, týmová práce, čestnost a oddanost.

Kultura a hodnoty
Christoph Loos CEO Hilti Group

Jsme rozmanití

„Smíšené týmy dosahují lepších výsledků. Rozmanitost hraje významnou roli jako nedílná součást naší obchodní strategie Champion 2023. To, že jsme inkluzivní, nás dělá inovativnějšími, flexibilnějšími a v konečném důsledku silnějšími. Naším cílem je budovat vyváženější vedení a zároveň obsazovat 80 % vedoucích pozic zevnitř. V letošním roce jsme dosáhli 25% zastoupení žen ve vedoucích pozicích globálně u a snažíme se tento poměr dále zvyšovat.“

Christoph Loos
Chairman of the Board of Directors – Hilti Group

Inclusive Group Hilti Schaan

Inkluzivní vedení

Můžete se připojit k některé z našich skupin vedených zaměstnanci, které diskutují na témata rozmanitosti a začlenění. Tyto skupiny hrají zásadní roli při obohacování našich kampaní a rozšiřování rozhovorů o tématech, která mají pro naše pracovní prostředí velký význam. Genderové sítě, duševní zdraví, LGBTQ+, rasa a etnický původ, životní prostředí a udržitelnost jsou příklady našich skupin vedených zaměstnanci v různých regionech společnosti Hilti. 

Kdo jsme